Vítání jara na Karlově mostě

On a cold spring morning the Full Moon gave way to a brilliant spring day …
Spring brings happiness, flowers, songbirds and green grass …
The Earth’s love is on display.

We would like to thank our friends who shared this beautiful morning with us. We would also like to thank our friends who were not present in body but who were present in spirit. It is the collective spirit and energy of all of you that make our weekly classes, workshops and our seasonal events such a pleasure. We sincerely wish you all – A JOYFUL SPRING.

V chladném jarním ránu úplněk postoupil místo nádhernému jarnímu dni …
Jaro přináší štěstí, květiny, zpívající ptáky a zelenou trávu …
Láska Země se staví na odiv.

Chtěli bychom poděkovat našim přátelům, kteří s námi sdíleli toto krásné ráno. Rádi bychom také poděkovali našim přátelům, kteří nebyli přítomni fyzicky, ale byli s námi v duchu. Je to kolektivní duch a energie všech z vás, které dělají naše týdenní kurzy, workshopy a naše sezónní akce takovým potěšením. Upřímně vám všem přejeme – RADOSTNÉ JARO.